Testamentti Tolvan suursuku ry:n hyväksi

Tekemällä testamentin voit edistää Sinulle tärkeitä asioita myös poismenosi jälkeen.

Tolvan suursuku ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena sääntöjensä mukaan on selvittää Urjalan Tolvan suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
– suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
– kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
– harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
– toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

Sukuseura sai kesällä 2012 testamenttilahjoituksena 2 500 euroa edesmenneeltä Tolvan isännältä. Seura oli perustanut 18.3.2012 Perinnerahaston, jonka nimeksi vahvistettiin 2013 Aulangon sukukokouksessa Aatos Ojasen rahasto, jonka varoja suunnataan kotiseututyöhön. Kansalaiskeräyksellä v. 2014 saatiin 1 310 euroa. Seura konservoi varoilla Urjalan vanhalla hautausmaalla, Kivisakastilla, olevan huonoon kuntoon syöpyneen Matti Dahlmanin hautamuistomerkin. Muistokivi on Nuutajärven kartanon patruunan ja lasitehtaan perustajan, Jacob Wilhelm de Pontin, v. 1796 pystyttämä torpparinsa ja tämän isän, Martin, muistoksi.

Kun suunnittelet testamentin ja testamenttilahjoituksen tekemistä.

Miksi tehdä testamentti?

Ilman testamenttia omaisuutesi jakautuu perillistesi kesken perimysjärjestyksessä. Jos sinulla ei ole serkkua läheisempää sukulaista, omaisuutesi siirtyy valtiolle. Miten omaisuutesi jakautuisi ilman testamenttia. Johtaako testamentti paremmin tahtosi mukaiseen lopputulokseen.

Miten testamentti tehdään?

Testamentin on noudatettava lain vaatimia muotomääräyksiä ollakseen pätevä.

Testamenttiasiakirja tehdään kirjallisesti. Allekirjoitus tulee tehdä kahden vähintään 15-vuotiaan todistajan läsnä ollessa. Todistajat todistavat testamentin omilla allekirjoituksillaan. Todistajien täytyy tietää todistavansa testamenttia, mutta heille ei tarvitse esittää sen sisältöä. Testamentti on syytä tallentaa esimerkiksi pankin tallelokeroon, josta se varmasti löytyy. Suljettuun kirjekuoreen voi kirjoittaa, että se sisältää testamentin ja määrätä samalla, että kuoren saa avata vain kahden todistajan läsnä ollessa.

Testamentin tekijä voi ilmoittaa tahtonsa, mitä toimintaa haluaa Tolvan suursuku ry:n edistävän.

Seuran jäsensihteerin kautta saa lisätietoja testamentista ja sen laatimisesta.

Kommentointi on suljettu.