Tolvan suursuvun 3. sukujuhlat ja kokous Aulangolla 10.8.2013

 

Tolvan suursuku ry:n sukujuhla sujui lämmintunnelmaisissa merkeissä Hämeenlinnan Aulangolla eversti Hugo Standertskjöldin inkarnaation (näyttelijä Juha Haanperä) johdatellessa väkeä tapahtumasta toiseen. Samalla tuli Aulangon historia tutuksi. Tolvan suvulla on yhteyksiä Aulangon perustan muodostaneisiin Karlbergin ja Kataiston kartanoihin.

Seuran standaari luovutettiin Hannu Maijalalle ja Väinö Jokiselle.

Sukukokouksen puheenjohtajuuden hoiti rutiinilla kunnanjohtaja Hannu Maijala ja sihteerinä toimi Maarit Jalasjoki.

    • Vuosien 2010 – 2012 tilinpäätökset vahvistettiin, toimintasuunnitelmat hyväksyttiin ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
    • Sukukokous valitsi kolme vuotta kestävän toimikauden ajaksi sukuneuvoston:

puheenjohtajaksi Terho Nääpän Forssasta
varapuheenjohtajaksi Päivi Aaltosen Vantaalta.

Neuvoston jäseniksi valittiin:

Vesa Huhtanen Helsingistä
Jussi Suolahti Janakkalasta
Irma Lehtinen Forssasta
Reino Kaunisto Loimaalta
Piiti Järvenpää Somerolta
Jorma Hakasuo Kankaanpäästä,
Anita Hellgrén-Valtanen Urjalasta
Sanna Nääppä Aurasta
Seppo Weckman Espoosta
Anne-Mari Aalto Forssasta
Ilpo Hynninen Urjalasta
Heikki Koivula Hattulasta
Heidi Rämö Hattulasta
Jukka Vuorentausta Tammelasta.

  • Nimitystoimikunnan muodostavat Vesa Huhtanen, Hannu Alitalo, Mari Pentti-Tuomisto ja Sulo Järvinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anita Kreivi Forssasta sekä varahenkilöksi Katja Alitalo-Kotsalo Urjalasta.
  • Sukukokous vahvisti neuvoston ehdottamana, että Eero Ojanen Urjalasta kutsutaan seuran kunniajäseneksi.
  • Kokous vahvisti Perinnerahaston säännöt sekä Perinnerahaston kotiseututyön erityisrahaston nimeksi Aatos Ojasen rahasto”.
  • Kokous valtuutti sukuneuvoston järjestämään keräyksiä varojen saamiseksi Perinnerahaston hankkeisiin, joista ensimmäinen on Dahlmanin kiven konservointityö. Tämä liittyy seuran teettämään ja tänä kesänä osin jo toteutuneeseen torppari Matti Dahlmanin 1700-luvun lopun huonoon kuntoon päässeen hautakiven restaurointiprojektiin. Rahaston pieni perustamispääoma ja Aatos Ojasen seuralle testamenttaama 2500 euroa eivät aivan riitä kunnostukseen ja toiveista huolimatta sponsoreita ei ole ilmaantunut. Siksi varaudutaan kansalaiskeräyksen toimeenpanoon.

Kaikki valinnat ja päätökset olivat yksimielisiä.

Kommentointi on suljettu.