TIETOSUOJASELOSTE TOLVAN SUURSUKU RY:N JÄSENREKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjä:

Tolvan Suursuku ry
Päivi Aaltonen
Maamiehentie 19 B
01630 Vantaa
Sähköposti: puheenjohtaja@tolva.fi

Rekisterinhoitaja:

Tolvan Suursuku ry
Marja-Leena Järvinen
Mäenpääntie 25
30100 Forssa
Sähköposti: marja-leena.jarvinen@sullen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Tolvan Suursuku ry:n jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen
henkilön tekemässä jäsenhakemuksessa.

Henkilötietoryhmät

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika

Tietojen siirto

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan käyttää
sukututkimukseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään jäsenyyden keston ajan. Jäsenyyden päätyttyä tietoja voidaan
kuitenkin säilyttää sukututkimus tarkoitukseen.

Oikeus tarkistaa henkilötiedot

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Tolvan Suursuku
ry:n rekisterinhoitajaan. Yhteydenotot tulee tapahtua sähköpostitse osoitteeseen:
marja-leena.jarvinen@sullen.fi

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos jäsen ei
anna lupaa niiden säilyttämiseksi sukututkimustarkoituksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa
yhteystiedot.

Vastustamisoikeus

Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa
sähköpostiosoitteeseen.

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa

Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus
henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä
Tietosuojavaltuutetulle.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Henkilötietojen antaminen on jäsenhakemukseen perustuva vapaaehtoinen
vaatimus.

Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla
olevista lähteistä

Tiedot on saatu jäseneltä itseltään tai hänen lähipiiriltään ja osoitetietoja voidaan
tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättä verkkopalveluumme.

Kommentointi on suljettu.